Danh mục: Kiến thức Wordpress

Tạo comment wordpress bằng Contact form 7

Tao comment wordpress bang Contact form 7

Để tạo comment WordPress bằng Contact Form 7, bạn cần làm theo các bước sau: Đầu tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Contact Form 7 nếu bạn chưa cài đặt nó. Bạn có thể tìm kiếm plugin này trong mục “Add New” của phần “Plugins” trong bảng điều khiển WordPress của bạn….


Gọi điện ngay